Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

IV SA/Wa 898/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-13

warunków zabudowy odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia 19 stycznia 2004 r. skarżąca Spółka wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy K. o ustalenie warunków zagospodarowania...
i zabudowy terenu dla inwestycji budowlanej polegającej na realizacji budynków mieszkalnych - wielorodzinnych., Wobec braku reakcji ze strony Burmistrza, w dniu 21 marca 2005...