Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

II GSK 490/08 - Wyrok NSA z 2008-11-19

poszczególnych, wyżej wymienionych wymagań, muszą być spełnione również wszystkie, składające się na nie warunki. Warunki dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów...
. Zatem w ocenie organu należy rozróżnić wyposażenie wnęki od zabudowy wnęki, czego nie rozróżnia strona. Brak zabudowanej wnęki garderobianej w jednostkach mieszkalnych...

VI SA/Wa 1898/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

do rodzaju i kategorii, przy czym w ramach poszczególnych, wyżej wymienionych wymagań, muszą być spełnione również wszystkie, składające się na nie warunki. Warunki...
również - jak stanowią przepisy - musi gwarantować możliwość przechowywania w niej rzeczy. Należy zatem rozróżnić wyposażenie wnęki od zabudowy wnęki, czego nie czyni...