Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 906/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (zgodnie z decyzją Prezydenta [...] o warunkach zabudowy...
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bądź czy została wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przez decyzję o warunkach zabudowy...

I SA/Wa 41/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-16

w operacie szacunkowym, że przedmiotowa nieruchomość została objęta decyzją o warunkach zabudowy. Na stronie 7 operatu szacunkowego biegła opisała przeznaczenie...
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to wówczas w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę ustalenia...

I SA/Wa 1668/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-14

zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
zagospodarowania przestrzennego, albo decyzja o warunkach zabudowy. Nie podzielił stanowiska odwołujących się, że o przeznaczeniu terenu w przypadku braku planu miejscowego...

I SA/Wa 57/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-18

nieruchomość pominęła wydaną dla przedmiotowej nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy., Ponownie rozpoznając sprawę Wojewoda decyzją z [...] stycznia 2020 r...
nr [...]) i nr [...] (z której wydzielono wyceniane działki nr [...] i nr [...]) Wójt Gminy [...] w wydał decyzję z [...] listopada 2015 r., nr [...] o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budynek...

I SA/Wa 7/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

terenów rolniczych i zieleni przydomowej (R), natomiast opisana w operacie szacunkowym decyzja o warunkach zabudowy wydana dla części działki o pierwotnym numerze...
również, że bezzasadny jest zarzut dotyczący faktu, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana tylko dla części działki nr [...], a zatem nie dotyczy działek...

VII SA/Wa 1514/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-22

wydawane są na zasadzie pewnego wyjątku, którego nie można stosować w sposób rozszerzający, ani domniemywać. Regułą jest bowiem podejmowanie decyzji o warunkach zabudowy...
właściwym jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy., Rozstrzygając przedmiotową sprawę, Minister zwrócił uwagę na art. 6 pkt 1a u.g.n, zgodnie z którym celem publicznym...

IV SA/Wa 2255/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast samo podanie opatrzył tytułem 'wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy'. Jednak akta...
inwestora zawierające w nagłówku zapis 'wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy'. W treści ww. pisma inwestor wskazał, że na podstawie art. 52 ustawy o planowaniu...

I SA/Wa 1443/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-03

działka nie została wydzielona z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, ani nie posiadała wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Zatem przyjęcie do porównań...
zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ust.2). Tymczasem rzeczoznawca majątkowy w przyjętym jako dowód w sprawie...

I SA/Wa 979/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

oraz te, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto w przypadku tego rodzaju nieruchomości duże powierzchnie są bardziej atrakcyjne (minimalna...
się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku...

I OSK 607/22 - Wyrok NSA z 2022-04-28

. Wyceniana działka nie została wydzielona z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, ani nie posiadała wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Zatem przyjęcie...
), a w przypadku jego braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ust. 2). Tymczasem...
1   Następne >   +2   +5   10