Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

II OZ 484/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-20

o odrzuceniu skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2019 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., W uzasadnieniu postanowienia...

I SA/Wa 982/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-17

postępowania do końca lutego 2006 r. w związku z przygotowywaniem dokumentów o wydanie warunków zabudowy., Postanowieniem z dnia [...] października 2005 r. Wojewoda...
i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta L. z dnia [...] stycznia 2006 r. o odmowie wydania pozytywnej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania...

III SA/Wa 135/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

zasady de minimis,, 2) warunki wykorzystania środków funduszu rehabilitacji,, 3) zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej,, 4) tryb ustalania zakładowego...
regulaminu wykorzystania tych środków,, 5) warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym skład i zakres działania komisji rehabilitacyjnej tworzącej...