Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

V SA/Wa 212/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

(U-N): (...) pkt 2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (...) ppkt.4) Maksymalna wysokość zabudowy; do 15 m...
przewidzieć, ani zapobiec zmianom warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego., Jednocześnie podkreślił, że drugie wystąpienie o zmianę struktury finansowania inwestycji...

V SA/Wa 1725/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-04

ustanowienia, w systemie realizacji danego programu operacyjnego, procedury odwoławczej (terminu, trybu i warunków) i zakreśla ogólne ramy takiej procedury., Poddając...
zabudowę wnętrza oraz maszyny CNC do obróbki materiałów. Zdaniem Zespołu Zadaniowego do spraw rozpatrywania środków odwoławczych nie można uznać tego za innowacyjność...

V SA/Wa 2575/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-02

ustawodawca nakłada na Instytucję zarządzającą obowiązek ustanowienia, w systemie realizacji danego programu operacyjnego, procedury odwoławczej (terminu, trybu i warunków...
wdrożenia. Nie określono wraz z opisem i uzasadnieniem projektem jaką powierzchnię będzie posiadała nowa zabudowa, nie można więc ocenić :zasadności planowanych wydatków...