Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

VIII SA/Wa 608/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

z gruntem, na budowę której zostały wydane decyzje przez Burmistrza Miasta S. z [...] lutego 2006 r. o ustaleniu warunków zabudowy oraz Starosty S. z [...] lipca 2006 r...
przy piśmie z [...] października 2014 r. decyzję Burmistrza Miasta S.. o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzję Starosty S. Nr [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego...

I OSK 2771/15 - Wyrok NSA z 2017-07-31

odwołania się w tym zakresie do stanu technicznego H. - tj. jej wyposażenia, stopnia zniszczenia oraz powierzchni zabudowy na dzień 5 lutego 1946 r. etc., jest wystarczająca...