Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 2007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

w domu. Aby zapewnić ojcu i sobie w miarę dogodne warunki w domu zaciągnął pożyczkę w banku celem wykonania robót remontowych budynku. Dokonał rozbiórki starego drewnianego...
jej podjęcie. W przekonaniu Ministra Finansów, znalezienie  pracy, nawet dorywczej, która polepszyłaby warunki życia wnioskodawcy, jest kwestią niedługiego czasu...

VII SA/Wa 258/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-12

technicznego. Jak wynika z zaświadczenia pracodawcy z 5 marca 2020 r. wynagrodzenie netto wynosiło 940,55 zł. Natomiast zgodnie ze zmianą warunków umowy o pracę płaca...
od zasady regulowania zobowiązań lub też innych kwot, ustalanych w związku z naruszeniem prawa. W rozpatrywanej sprawie jest to jeden z warunków legalizacji samowoli...