Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 2508/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-16

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy...
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] Nr [...] z dnia [...] października 2014 r., uzgadniające projekt decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy...

IV SA/Wa 615/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-06

Państwowych z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
Dyrektorem RDLP) z dnia [...] września 2017 r., nr [...], odmawiające uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów leśnych, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...

VII SA/Wa 651/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

. znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego...
Burmistrza Miasta i Gminy [...] z [...] grudnia 2020 r., znak: [...] o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

VII SA/Wa 1457/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

[...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora [...] Parku...
z [...] lutego 2021 r. Starostwo Powiatowe w S. przekazało zgodnie z właściwością do Dyrektora Parku wniosek Wójta Gminy [...] o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy...

VII SA/Wa 177/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

: [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego postanowienia...
2021 r., znak: [...] (odmawiającym uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

IV SA/Wa 2351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] lipca 2017r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny., Zarząd Dzielnicy...

VII SA/Wa 680/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-13

z dnia [...] stycznia 2021 r. znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia...
i Środowiska (dalej: Minister, organ) z dnia [...] stycznia 2021 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Wa 817/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-18

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Zarząd...
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz szamba szczelnego na działce ew. nr [...] z obrębu...

VII SA/Wa 327/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-08

[...] grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z [...] grudnia 2021 r. znak [...] Dyrektor...
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w [...] (dalej: DRDLP) z [...] grudnia 2020 r. nr [...] odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., W odniesieniu...

VII SA/Wa 1378/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

2021 r. znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia...
zakończonej postanowieniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia [...] marca 2021 r., znak: [...], odmawiającym uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   91