Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SAB/Go 9/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-19

O. [...] o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania dotyczącą zalesienia terenu działki nr ewid. [...] w gminie O. - obręb G.., W piśmie z dnia 5 listopada 2007 r. adresowanym...
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zastąpione zostało przez wnioskodawcę decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu. Decyzja...