Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 3/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-27

.; wniosek rozpatrzono pismem Nr [...] z [...] września 2015 r.;, - [...] października 2015 r., wystąpił do Burmistrza Z. z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy...
. nr geod. [...] położonej w obrębie Z., gmina Z. Warunki zabudowy zgodnie z wnioskiem ustalono decyzją Nr [...] z [...] stycznia 2016 r.; z decyzji tej wynika, że dojazd...

I SA/Bk 461/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-01

Gminy Ł. w dniu [...] kwietnia 2016 r. wydał z wniosku M. W. decyzję nr [...] o warunkach zabudowy, dla następującej inwestycji: budowa budynku mieszkalnego w zabudowie...
zabudowy mieszkaniowej na podstawie decyzji Wójta Gminy Ł, o warunkach zabudowy nr [...] z [...] grudnia 2014 r. na budowę dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej...

I SA/Bk 462/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-01

2016 r. wydał decyzję nr [...] o warunkach zabudowy, dla następującej inwestycji: budowa budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej, wraz z niezbędną infrastrukturą...
do drogi publicznej, dla powstałej w wyniku niniejszego podziału działki [...], zgodnie z wydaną decyzją Wójta Gminy Ł. o warunkach zabudowy z dnia [...] kwietnia 2016 r...

I SA/Bk 460/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-01

[...] kwietnia 2016 r. wydał decyzję nr [...] o warunkach zabudowy, dla następującej inwestycji: budowa budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej, wraz z niezbędną...
do drogi publicznej, dla powstałej w wyniku niniejszego podziału działki [...], zgodnie z wydaną decyzją Wójta Gminy Ł. o warunkach zabudowy z dnia [...] kwietnia 2016 r...

I SA/Bk 322/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-10

gruntów - dla działek położonych w obrębie [...] gm. S. - został poprzedzony uzyskaniem przez małżonków dla dzielonych działek decyzji o warunkach zabudowy. W momencie...
ich sprzedaży dla gruntów tych zostały ustalone warunki zabudowy domami jednorodzinnymi w zabudowie zagrodowej. Organ zauważył dodatkowo, że z informacji udzielonej przez Gminę...

I SA/Bk 321/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-10

uzyskaniem przez Państwa W. dla dzielonych działek decyzji o warunkach zabudowy, wydanych przez Burmistrza S. W momencie ich sprzedaży dla gruntów tych zostały ustalone...
warunki zabudowy domami jednorodzinnymi w zabudowie zagrodowej., Ponadto DIAS zaznaczył, że z informacji udzielonej przez Urząd Miejski w S. (pismo z dnia [...] marca 2019 r...

I SA/Bk 43/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-03

wydana przez Burmistrza S. decyzja nr [...] z [...] kwietnia 2010 r., ustalająca warunki zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej siedemnastoma budynkami...
, pozyskanie warunków zabudowy, wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem służebności dojazdu, podpisanie umowy z P. Sp. z o.o. udzielającej zgody na dokonanie inwestycji...

I SA/Bk 25/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-16

. i C. G. wystąpili z wnioskiem do Burmistrza W. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji na działce nr ewid. [...], polegającej na budowie do 8 jednorodzinnych...
W. ustalił warunki zabudowy dla ww. inwestycji,, - w dniu [...] czerwca 2013 r. H. i C. G. wystąpili z wnioskiem do Burmistrza W. o dokonanie podziału nieruchomości...

I SA/Bk 24/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-16

warunków zabudowy dla inwestycji na działce nr ewid. [...], polegającej na budowie do 8 jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną...
i zjazdem z drogi nr ewid. [...] na działce nr ewid. [...] w R. Decyzją z [...] kwietnia 2013 r. Burmistrz W. ustalił warunki zabudowy dla ww. inwestycji, w dniu...

I SA/Kr 1652/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-06

nr [...] w [...] nr [...] z dnia [...].2003r.,, - uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy działki nr [...] i [...] w [...] dla inwestycji: budowa 12 budynków mieszkalnych...
rolnym. Urząd Gminy [...] wydał w dniu [...].2004r. decyzję o warunkach zabudowy działki [...] i [...] w [...] dla inwestycji - budowa 12 budynków mieszkalnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   18