Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 1720/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

sprawie sporna kwestia dotyczyła przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WSA we Wrocławiu zaznaczył przy tym, że w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo...

VI SA/Wa 997/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-04

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm...
z uwagi na brak dowodu na przekroczenie masy całkowitej,, - § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych...

VI SA/Wa 1391/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-07

dwa warunki: wykonywany przewóz musi dotyczyć przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek (ten warunek można uznać za spełniony) oraz musi być wykonywany...
nie byłoby to możliwe przy wykorzystaniu standardowej zabudowy, wówczas warunek specjalistycznego pojazdu mógłby zostać uznany. Z przedstawionej przez stronę interpretacji...

VI SA/Wa 2903/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951), po rozpatrzeniu odwołania L. K. (dalej...
, wówczas muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe...

VI SA/Wa 315/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-22

się, skąd też bierze się ta nazwa. Z codziennego doświadczenia wiadomo, w jakich warunkach taki ośrodek wykazuje cechę sypkości, jak przykładowo podczas wsypywania cukru...
wykonujący przejazd drogowy. Ocenił, że dołączona do odwołania dokumentacja dotycząca specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotycząca zarówno samochodu ciężarowego...

VI SA/Wa 1570/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951 z późn. zm., dalej: 'rozporządzenie z 31 grudnia 2002 r.') decyzją...
zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III, ale przewożąc ładunek podzielny - elementy mebli w kartonach, naruszyła warunki tego zezwolenia...

II GSK 1984/11 - Wyrok NSA z 2013-01-22

drogowym). Organ pierwszej instancji podkreślił, że transport drogowy był wykonywany z naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie kierowania...
, wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie kierowania kierowcy na badania...

VI SA/Wa 860/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm...
szczególnych warunków dla miejsca, na którym miało być wykonywane ważenie przy pomocy wag nieautomatycznych. Co więcej, w obowiązujących przepisach brak jest uregulowania...

II SA/Ol 591/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-14

jest zbyt wysoka i zapłacenie jej ujemnie wpłynie na rentowność jego firmy, znacznie pogorszy warunki zatrudnienia oraz doprowadzi do redukcji etatów. Stwierdził, że obecnie...
. np. postanowienie NSA z dnia 24 lutego 2014 r., sygn. akt II FZ 49/14, i powołane w jego uzasadnieniu orzeczenia, orzeczenia.nsa.gov.pl)., W warunkach niniejszej sprawy...

VI SA/Wa 3660/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r...
miał wpływ lub godził się na naruszenie warunków przewozu., 2. art. 64 ust. 2 ustawy poprzez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż pojazd przewożący ładunek podzielny...
1   Następne >   2