Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VII SA/Wa 673/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-03

potraktowania przez właściwe organy administracji publicznej R. Z. i A. B. - '[...] s.c.' jako stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalu położonego w P...
o posiadaniu przez Skarżące interesu prawnego. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy było odrębnym postępowaniem, a stanowisko zajęte przez prowadzący je organ...

VI SA/Wa 3327/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do inwestora, który ubiega się o warunki zabudowy, to nie jest to jednoznaczne z brakiem interesu społecznego...
farmaceuty (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o izbach aptekarskich)., Wyłącznie niezależny farmaceuta, wykonujący swoje obowiązki zawodowe w odpowiednich warunkach gwarantuje...

VI SA/Wa 3596/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-19

społecznej zasiadają osoby prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do inwestora, który ubiega się o warunki zabudowy, to nie jest to jednoznaczne z brakiem...
farmaceuta, wykonujący swoje obowiązki zawodowe w odpowiednich warunkach gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony zdrowia publicznego. Samorząd aptekarski, który zobowiązany...

VI SA/Wa 311/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

organizacji społecznej zasiadają osoby prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do inwestora, który ubiega się o warunki zabudowy, to nie jest to jednoznaczne...
farmaceuta, wykonujący swoje obowiązki zawodowe w odpowiednich warunkach gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony zdrowia publicznego. Samorząd aptekarski...

VI SA/Wa 2655/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

w stosunku do inwestora, który ubiega się o warunki zabudowy, to nie jest to jednoznaczne z brakiem interesu społecznego, uzasadniającego dopuszczenie stowarzyszenia (wyrok...
)., Wyłącznie niezależny farmaceuta, wykonujący swoje obowiązki zawodowe w odpowiednich warunkach gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony zdrowia publicznego...

VI SA/Wa 2911/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

działalność konkurencyjną w stosunku do inwestora, który ubiega się o warunki zabudowy, to nie jest to jednoznaczne z brakiem interesu społecznego, uzasadniającego dopuszczenie...
o izbach aptekarskich)., Wyłącznie niezależny farmaceuta, wykonujący swoje obowiązki zawodowe w odpowiednich warunkach gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony...

VI SA/Wa 3288/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

się, że nawet jeśli we władzach organizacji społecznej zasiadają osoby prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do inwestora, który ubiega się o warunki zabudowy...
w odpowiednich warunkach gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony zdrowia publicznego. Samorząd aptekarski, który zobowiązany został do sprawowania nadzoru...

VI SA/Wa 4323/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

swoje obowiązki zawodowe w odpowiednich warunkach gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony zdrowia publicznego. Samorząd aptekarski, który zobowiązany został do sprawowania...
nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem czynności zawodowych przez farmaceutów musi dbać, aby warunki, w jakich farmaceuci pracują, pozwalały im postępować zgodnie...

VI SA/Wa 2268/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

osoby prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do inwestora, który ubiega się o warunki zabudowy, to nie jest to jednoznaczne z brakiem interesu społecznego...
w odpowiednich warunkach gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony zdrowia publicznego. Samorząd aptekarski, który zobowiązany został do sprawowania nadzoru...

VI SA/Wa 2912/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

społecznej zasiadają osoby prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do inwestora, który ubiega się o warunki zabudowy, to nie jest to jednoznaczne z brakiem interesu...
niezależny farmaceuta, wykonujący swoje obowiązki zawodowe w odpowiednich warunkach gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony zdrowia publicznego. Samorząd aptekarski...
1   Następne >   +2   +5   +10   18