Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

, że na wniosek K. G. Wójt Gminy Oława wydał decyzję nr [...] ustalającą warunki zabudowy dla budowy siedliska rolniczego na działce rolnej nr [...] obręb M. gmina O. Zdaniem...
. Charakter rolny nieruchomości potwierdza fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz coroczne decyzje o opodatkowaniu tej nieruchomości podatkiem rolnym. Uznał...

II OSK 74/13 - Wyrok NSA z 2013-06-21

organ wskazał, że z pisma Wójta Gminy Oława z dnia 16 września 2008 r. wynikało, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będąca podstawą do wydania...
decyzji o warunkach zabudowy, która w chwili ponownego podjęcia postępowania nie pozostawała już w obrocie prawnym., Odpowiadając na wezwanie Sądu o sprecyzowanie skargi...

II SA/Wa 412/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-13

o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego przy ul. [...] w S. Strony tych postępowań zostały ustalone na podstawie art. 28 Kpa...
następujących decyzji:, 1) o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy domu jednorodzinnego przy ul. [...] w S. nr [...] z dnia [...] maja 2001 r., 2...

II SA/Wa 185/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-06

[...] stycznia 2019 r. skarżąca została zawiadomiona przez Burmistrza o zebraniu materiałów dotyczących wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w związku z planowaną...
udostępnienia pełnej treści tzw. rozdzielnika., Prezes UODO ustalił, że Burmistrz prowadził postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków...

II SA/Wa 1478/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

Miasta [...] wskazał również, że dane osobowe skarżącej zostały wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy...

I OSK 1224/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

osobowe skarżącej zostały wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku...