Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 877/05 - Wyrok NSA z 2006-06-13

ze zm./ - zwana dalej updof, bowiem odliczeniu podlegają wydatki w wysokości 19% przeznaczone na zabudowę i przebudowę budynku mieszkalnego. W związku z brakiem...
przed jego opodatkowaniem pod warunkiem ich udokumentowania /art. 26 ust. 7 updof/. Ustawodawca więc w sposób jednoznaczny stwierdza, że odliczenie przysługuje jeżeli wydatek...