Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Po 739/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-15

przedmiotowego gruntu pod zabudowę mieszkaniową. Wnioski rozstrzygnięte zostały negatywnie. Nie otrzymano dla przedmiotowego gruntu decyzji o warunkach zabudowy...
nieruchomości występowali o ustalenie warunków zabudowy na przedmiotowym terenie, otrzymując negatywne decyzje. Dopiero w 2010r. wszyscy właściciele działek złożyli wspólny...

III SA/Wa 2431/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 40 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca...

I SA/Op 422/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-23

(np. osiedle K.), które różnią się od siebie nazwą. Nie przedłożono też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dot. osiedla K.- etap II. Za ten okres...
środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji projektu., W części I wyniku...

I SA/Gl 23/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-09

już w kwietniu 2002 r. uzyskała decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy pawilonu handlowego. Właścicielem terenu była (i jest nadal) Gmina B...
nie odpowiadają tym warunkom. Negując taką konstatację organu pełnomocnik J.K. stwierdził, że podniesione we wniosku o wznowienie postępowania okoliczności i przedłożone dowody...