Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

I OSK 1229/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

ustawy o Służbie Więziennej, stwierdził, że K. B. nie spełnia warunków do przyznania równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania., Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej...
warunki lokalu mieszkalnego, a więc nadaje się do zamieszkania. W przeciwnym bowiem razie, tak jak interpretują to organy orzekające w sprawie, należałoby przyjąć...

II SA/Rz 1200/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-08

jednorazowo funkcjonariuszowi, który spełniał warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, a lokalu takiego nie otrzymał. Ponadto...
w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje...

I OSK 928/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Sąd pierwszej instancji powołał się na uchwałę NSA z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I OPS 7/08. Nadto funkcjonariusz nie spełniał warunków do przydziału lokalu...
o udzielenie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego - zakupu i wykończenia budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej położonego w W. przy ul...