Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

II SA/Rz 1475/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-29

., Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w sprawie ze skargi na wyżej wymienioną decyzję postanawia 1) odrzucić zażalenie, 2) zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 zł ( sto złotych...

I SA/Sz 1332/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

[...], która to działka jest położona w bardzo dogodnym i atrakcyjnym miejscu i była objęta decyzją o warunkach zabudowy. W chwili odwołania ww. z zarządu Spółki w skład jej aktywów nadal...
przedłożyły m.in.: dokumenty dotyczące odwołania ich ze składu zarządu Spółki oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Sz 521/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-14

. Nr [...] odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego oraz gospodarczego na terenie działki nr [...] obręb P., Gmina...

I SA/Sz 1326/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

w bardzo dogodnym i atrakcyjnym miejscu i była objęta decyzją o warunkach zabudowy. W chwili odwołania ww. z zarządu Spółki w skład jej aktywów nadal wchodziła wskazana...
dotyczące odwołania ich ze składu zarządu Spółki oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości...

I SA/Sz 1323/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

położonej przy ulicy [...] w [...] , która to działka jest położona w bardzo dogodnym i atrakcyjnym miejscu i była objęta decyzją o warunkach zabudowy. W chwili odwołania ww...
. nieruchomości i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości, korespondencję Spółki z Urzędem Celnym z lat 2005-2006, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy...

I SA/Sz 1320/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

i atrakcyjnym miejscu i była objęta decyzją o warunkach zabudowy. W chwili odwołania ww. z zarządu Spółki w skład jej aktywów nadal wchodziła wskazana działka i została zbyta...
ich ze składu zarządu Spółki oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości, korespondencję Spółki...

I SA/Sz 1305/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

i atrakcyjnym miejscu i była objęta decyzją o warunkach zabudowy. W chwili odwołania ww. z zarządu Spółki w skład jej aktywów nadal wchodziła wskazana działka i została ona...
odwołania ich ze składu zarządu Spółki oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości, korespondencję...

I SA/Sz 1308/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

., która to działka jest położona w bardzo dogodnym i atrakcyjnym miejscu i była objęta decyzją o warunkach zabudowy. W chwili odwołania ww. z zarządu Spółki w skład jej aktywów nadal...
m.in.: dokumenty dotyczące odwołania ich ze składu zarządu Spółki oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy...

I SA/Sz 1317/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

i atrakcyjnym miejscu i była objęta decyzją o warunkach zabudowy. W chwili odwołania ww. z zarządu Spółki w skład jej aktywów nadal wchodziła wskazana działka i została ona zbyta...
ich ze składu zarządu Spółki oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości, korespondencję Spółki...

I SA/Sz 1314/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

w bardzo dogodnym i atrakcyjnym miejscu i była objęta decyzją o warunkach zabudowy. W chwili odwołania ww. z zarządu Spółki w skład jej aktywów nadal wchodziła wskazana...
: dokumenty dotyczące odwołania ich ze składu zarządu Spółki oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100