Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Sz 292/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-15

dla nich decyzja o warunkach zabudowy, ani nie było dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy wydana dla całej nieruchomości...
lub charakteru danego terenu. Ponadto nie zgodził się on ze stanowiskiem organu I instancji, że decyzja o warunkach zabudowy odnosi się do konkretnego terenu, a jego późniejszy...

I SA/Sz 293/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-15

i usług. W ocenie pełnomocniczki działki te w chwili ich dostawy nie były przeznaczone pod zabudowę albowiem nie istniała dla nich decyzja o warunkach zabudowy...
, ani nie było dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy wydana dla całej nieruchomości przed podziałem przestała bowiem mieć...

I SA/Sz 294/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-15

dla nich decyzja o warunkach zabudowy, ani nie było dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy wydana dla całej...
lub charakteru danego terenu. Ponadto nie zgodził się on ze stanowiskiem organu I instancji, że decyzja o warunkach zabudowy odnosi się do konkretnego terenu, a jego późniejszy...

I SA/Sz 761/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-09

[...] umowy o przyłączenie do sieci energetycznej i poniosła opłaty z tego tytułu. Ponadto Wójt Gminy S. S. wydał decyzje o warunkach zabudowy dla działek sprzedanych...
o warunkach zabudowy wydana została już po dniu sprzedaży działek. Zatem w momencie sprzedaży przedmiotowym gruntom należało przypisać status gruntów rolnych. Jednocześnie organ...

I SA/Gd 716/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-30

sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działki [...] i [...];, - 17 maja 2012 r. decyzji o warunkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z podziałem działki...
nr: [...], [...]. [...], [...], [...], [...];, - 15 lipca 2014 r. decyzji dla działki [...] o warunkach zabudowy dla inwestycji: podział działki [...] oraz budowę 5 budynków mieszkalnych...

II FSK 3509/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

. i w B.. Od 2007 r. podejmowali szereg działań w zakresie podziałów oraz uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy pozwalających na rozwój budownictwa mieszkalnego w stosunku...
działek, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przed sprzedażą nieruchomości, czy dokonanie ich podziału, co ułatwiło jedynie zbycie majątku. Podkreślono...

II FSK 3506/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

działań w zakresie podziałów oraz uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy pozwalających na rozwój budownictwa mieszkalnego w stosunku do wcześniej nabytych nieruchomości...
regułach gospodarności. Podobnie Sąd pierwszej instancji ocenił fakt uzyskania przez skarżącą, w odniesieniu do niektórych działek, decyzji o warunkach zabudowy...

II FSK 3507/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

oraz uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy pozwalających na rozwój budownictwa mieszkalnego w stosunku do wcześniej nabytych nieruchomości. W okresie od 2002 r. do 2013 r. dokonali...
instancji ocenił fakt uzyskania przez skarżącego, w odniesieniu do niektórych działek, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przed sprzedażą nieruchomości...

II FSK 3504/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

oraz uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy pozwalających na rozwój budownictwa mieszkalnego w stosunku do wcześniej nabytych nieruchomości. W okresie od 2002 r. do 2013 r. dokonali...
instancji ocenił fakt uzyskania przez skarżącą, w odniesieniu do niektórych działek, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przed sprzedażą nieruchomości...

II FSK 1599/18 - Wyrok NSA z 2020-10-23

lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Ustalono ponadto, iż w ww. okresie od 3 sierpnia 2012 r. do 31...
grudnia 2014 r. nie został złożony wniosek oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla niniejszej działki. Nie ma przy tym znaczenia, że zgodnie z ewidencją...
1   Następne >   +2   +5   +10   66