Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

IV SA/Wa 1928/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-08

. Postanowieniem tym uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie na istniejącym budynku handlowym jednej kondygnacji na cele...
. wnioskiem z 7 lutego 2011 r. wystąpiła do Burmistrza K. o ustalenie warunków zabudowy dla wyżej opisanej inwestycji., Burmistrz K., przed wydaniem decyzji o warunkach...

IV SA/Wa 2742/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia...
i Autostrad, w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z towarzyszącą...

IV SA/Wa 659/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-15

Krajowych i Autostrad z [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
Dróg Krajowych i Autostrad po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza [...], z [...] stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia skorygowanego projektu decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 1593/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz [...] Spółki z ograniczoną...
., nr [...], w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek...

VII SA/Wa 790/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-13

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2021 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone...
ze zm.), odmówił uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy [...] o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą...

VII SA/Wa 2623/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

z dnia (...) października 2021 r. znak: (...) w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Generalnego...
[...] z [...] września 2021 r., znak: [...] (wpływ do organu - 11 października 2021 r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Wa 50/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października 2019 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla...
Krajowych i Autostrad (dalej: 'Zastępca Dyrektora'), w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

IV SA/Wa 2928/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala...
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem...

VII SA/Wa 406/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-08

z dnia [...] grudnia 2020 r. znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Generalnego...
w mocy własne postanowienie z [...] października 2020 r., znak: [...], w sprawie nieuzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

VII SA/Wa 553/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-13

[...] stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2022 r. znak...
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy [...] w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   80