Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Bd 1071/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-02-02

prowadzona jest w związku z wystąpieniem Prezydenta Miasta G. i dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w granicach płaszczyzny podejścia...
przestrzennego, a inny w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Jedno co łączy obydwa postępowania, to że opinia wydawana w trybie uzgodnienia sprowadza się do oceny projektu...