Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SA/Wa 1660/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-19

oraz recenzjami, a także uwzględniając kryteria, zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków...
choć jednego z tych warunków, przesądza o konieczności utrzymania w mocy zaskarżonej uchwały., Nadto organ stwierdził, że skarżąca nie wykazała się znacznym wkładem...