Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Łd 71/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-13

ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza R. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji 1. zobowiązuje Burmistrza R. do wydania w terminie 14 dni od dnia...
. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji., W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, iż złożył w dniu 23 lipca 2012r. wniosek o wydanie decyzji...

II OSK 2389/12 - Wyrok NSA z 2012-12-14

. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w przedmiocie warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska na rzecz M. S...
) złożyli wniosek o ustalenie przez Burmistrza Miasta i Gminy P. (dalej jako Burmistrz) warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dziesięciu budynków...

II SAB/Ke 9/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-27

w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do rozpatrzenia wniosku P. Z. z [...] (data wpływu do organu) - w terminie 30 dni od daty...
. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kontenera mobilnego na działce o nr ewid. [...], obręb 0002 C., gm. C. Skarżący...

IV SAB/Po 46/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-04

[...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy [...] do załatwienia wniosku skarżących M. S. i M. S. w sprawie warunków zabudowy...
) warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dziesięciu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych przewidzianych dla realizacji na działce [...], położonej...

II OSK 951/16 - Wyrok NSA z 2017-05-09

przez Burmistrza DT postępowania znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 8...
warunków zabudowy., Powyższy wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy., M.D. i A.D wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...

II SAB/Bk 33/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-24

. na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę Skargą złożoną w dniu [...].03.2018r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący...
A. M. zarzucił Burmistrzowi Miasta N. bezczynność w rozpoznaniu sprawy z jego wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania działek o numerach [...] w N. Podał...

II SAB/Bk 146/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-27

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza N. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę Zenon S. M. złożył w dniu [...] września 2020r...
. II SAB/Bk 147/20) w sprawie z wniosku skarżącego z [...] maja 2019r. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji w postaci budowy dwóch budynków inwentarskich na 900...

II SAB/Po 67/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-17

z aktami orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie warunków zabudowy, II. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy Żerków na rzecz...
do Burmistrza miasta i Gminy Ż. M. i R. K. domagali się wznowienia postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy nr [...]z dnia 23.09.2005 r. , którą to decyzją...

II OSK 927/13 - Wyrok NSA z 2013-04-26

z siedzibą w Warszawie na przewlekłość postępowania Burmistrza Czyżewa w sprawie z wniosku [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. z dnia 5 grudnia 2011 r. o ustalenie warunków zabudowy...
administracyjnego w sprawie z wniosku spółki złożonego w dniu 5 grudnia 2011 r. o ustalenie warunków zabudowy dla budowy elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW wraz...

II OSK 924/13 - Wyrok NSA z 2013-04-26

warunków zabudowy w pkt. 1. stwierdził prowadzenie postępowania w sprawie w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa; w pkt. 2. wymierzył Burmistrzowi Czyżewa...
postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku spółki złożonego w dniu 16 grudnia 2011 r. o ustalenie warunków zabudowy dla budowy elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   41