Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Wr 165/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...
) z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hotelu wraz...

II SA/Wr 595/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka...
i M.Z. warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej przebudowę istniejącego stropodachu na dach stromy z poddaszem użytkowym, zlokalizowanej przy ul. [...], działki...

II SA/Wr 52/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-03

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. nr SKO 4122/140/20 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...
polegającej na budowie tarasu oraz umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy werandy oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją Samorządowe...

II SA/Wr 299/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-27

stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz...
przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kamienna Góra, Sekretarza Gminy, z dnia [...] nr [...], znak [...] ustalającej A. N. i M. N. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej...

II SA/Wr 433/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy...
i ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...

II SA/Wr 375/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-09

Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. 'Budowa dwóch domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą...
. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr [...]. W dniu [...] stycznia 2015...

II SA/Wr 214/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-12

we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ja decyzję organu pierwszej instancji; II...
/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Wnioskiem z dnia [...] (uzupełnionym w dniu [...] pełnomocnik A wystąpił o ustalenie warunków zabudowy...

II SA/Wr 3/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-23

11 grudnia 2012 r. Prezydent W. (nr [...]) ustalił dla Ł. K. 'warunki zabudowy przy ul. R. [...]/M. [...] i [...] we W., obręb [...], AM- 45, działka...
budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy. Organ wskazał na brak tożsamości pomiędzy terenem objętym decyzją o warunkach zabudowy - który jego zdaniem obejmuje budynek...

II SA/Wr 312/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-14

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia 21 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę...
Miasta J.G. (zwanego dalej organem I instancji lub Prezydentem Miasta) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy nr [...] z dnia 20 sierpnia...

II SA/Wr 268/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-26

. nr [...] o ustaleniu na rzecz A.P. i D. P. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną...
warunków zabudowy tak kwalifikowanym zainteresowaniem legitymuje się wnioskodawca oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której lokowana jest dana inwestycja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100