Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Sz 139/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-07

., S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
. wnioskiem z dnia, [...] r. zwrócili się do Burmistrza B. o ustalenie warunków zabudowy dla położonego nad Jeziorem B. terenu obejmującego działkę nr [...] z obrębu...

II SA/Sz 804/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-19

A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę...
[...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia [...], nr [...], ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie dwóch boksów...

II SA/Sz 865/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Decyzją z dnia [...] r., nr[...] , Wójt Gminy po rozpoznaniu...
wniosku M. K. , odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz zaplecza gospodarczego na działce...

II SA/Sz 942/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-29

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy oddala...
skargę. Wnioskiem z dnia 6 lipca 2016 r. E. C. zwrócił się do Urzędu Gminy K. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej na terenie działki nr [...] w obrębie...

II SA/Sz 866/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-14

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...], Wójt Gminy, po rozpoznaniu wniosku M.K., odmówił...
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz zaplecza gospodarczego na działce nr [...] w obrębie...

II SA/Sz 68/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Po rozpoznaniu wniosku inwestorów D.M. i M.M....
z dnia [...], decyzją nr [...], z dnia [...] Burmistrz G. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie piętra wraz ze zmianą konstrukcji dachu...

II SA/Sz 918/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia[...], wydaną na podstawie art...
przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie [...] budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami [...], [...] zbiorników bezodpływowych...

II SA/Sz 414/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-01

z punktu [...] ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta o warunkach zabudowy nr [...], z dnia [...] r. (zmienionej decyzją z [...] r., nr [...]), tj. zapewnienia odpowiedniej...
na budowę, jeśli ze strony inwestora nie zostaną spełnione warunki określone w decyzji o warunkach zabudowy, w tym również warunki dotyczące lokalizacji miejsc...

II SA/Sz 1297/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-14

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...
warunków zabudowy dla budowy, po uprzedniej rozbiórce budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego, budynku wielorodzinnego wraz, z zewnętrzna...

II SA/Sz 762/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. Samorządowe Kolegium...
własną z dnia [..] r., odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy [...] z dnia 28 maja 2007 r., nr [...] , ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100