Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Rz 594/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-18

Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 12 kwietnia 2022 r. nr SKO.401.ZP.790.84.2022 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - sprzeciwy oddala - fSygn. akt II SA/Rz...
. nr RGP.6730.69.2021 ustalającą warunki zabudowy i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco;, Działając w oparciu o art...

II SA/Rz 1366/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] marca 2016 r...
decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] wydaną w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję...

II SA/Rz 249/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-08

. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] listopada 2019...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: 'Budowa budynku mieszkalnego i rozbudowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą...

II SA/Rz 185/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-08

ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżących A. G. i M. C. prowadzących działalność...
sp.k. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, obejmującej budowę czterech budynków handlowo-usługowo -mieszkalnych w zabudowie segmentowej wraz...

II SA/Rz 1597/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-27

[...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy [....] z dnia [...] czerwca 2016 r...
Gminy [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję...

II SA/Rz 608/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-22

. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - oddala skargę - II SA/Rz 608/04, U z a s a d n i e n i e, Decyzją z dnia [...]r. Nr [...] Samorządowe...
[...] r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowę budynku gospodarczego i garażu na działce Nr 195...

II SA/Rz 919/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-11-14

z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy -skargę oddala- Przedmiotem kontroli jest decyzja...
: 'organ I instancji') z dnia [...] kwietnia 2018 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i umarzająca postępowanie organu I instancji., W podstawie prawne...

II SA/Rz 387/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-06

[...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] grudnia 2015 r...
w mocy decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...], znak: [...], przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu., Stan faktyczny i prawny sprawy...

II SA/Rz 839/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-21

z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy -skargę oddala- Przedmiotem skarg A. B. i B. B. (skarżących) jest decyzja Samorządowego...
w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję przedstawia się następująco:, W dniu 3 stycznia 2012 r. J. K. zwrócił...

II SA/Rz 1563/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] lutego 2016 r...
. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] wydaną w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy terenu., Stan faktyczny i prawny sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100