Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA/Po 190/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-28

[...] listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Dnia [...] sierpnia 2013 r. do Urzędu Gminy [...] wpłynął wniosek S. W. (zwanego dalej...
Skarżącym, Inwestorem, Wnioskodawcą) o wydanie warunków zabudowy działek [...]budynkiem biurowym, do 4 kondygnacji z powierzchnią zabudowy do 70%. Działka o nr geodezyjnym...

IV SA/Po 185/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-17

. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę IV SA/Po 185/15, Uzasadnienie, Wójt Gminy T.P. decyzją z dnia [...].07.2014r....
wymogów art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków biurowych na terenie działek o nr ewid...

IV SA/Po 715/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę IV SA/Po 715/17, Uzasadnienie, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne...
, 26.09.2016r., 26.10.2016r. i 23.11.2016r. odmówił [...] ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali usługowej i biura na terenie działki o nr ewid...

II SA/Po 371/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

nieważności decyzji Burmistrza Z. z dnia [...] 2014 r. nr [...] znak [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu działki nr [...] w Konarzewie., Przedmiotowe decyzje...
zostały wydane w następującym stanie sprawy., Decyzją nr [...] z dnia [...] 2014 r. Burmistrz Z. (dalej również: Burmistrz) ustalił na wniosek L. O. warunki zabudowy...

IV SA/Po 177/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-06

06 grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
. z siedzibą w W. otrzymanego w dniu [...].05.2021 r. odmówił przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] r. nr [...] znak: [...] dla inwestycji polegającej na budowie...

IV SA/Po 744/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-12

., poz. 256 ze zm., dalej jako k.p.a.) działając z wniosku J. Ś. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego...
przestrzennej gminy M. , a złożonym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz koniecznością przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego., Rada...

IV SA/Po 154/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-18

w Poznaniu z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę w całości IV SA/Po 154/16, Uzasadnienie, Prezydent Miasta Poznania decyzją...
z dnia [...].09.2015r. nr [...] numer sprawy [...] po rozpatrzeniu [...] sp. z o.o. [...] sp. k. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie...

IV SA/Po 951/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

w Poznaniu z dnia 27 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę w całości IV SA/Po 951/17, Uzasadnienie, Prezydent Miasta Poznania decyzją...
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., dalej k.p.a.) odmówił [...] (dalej skarżący) ustalenia warunków zabudowy dla budynku biurowo - usługowego na budynek mieszkalny...

IV SA/Po 573/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego o profilu kosmetyczno-drogeryjnym z częścią socjalno-biurową wraz...

II SA/Po 507/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2017 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
[...], po rozpoznaniu wniosku T. A. odmówiono ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100