Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Op 135/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-11

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 'dokończeniu budowy budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr a, [...], obręb [...]., W uzasadnieniu wniosku...

II SA/Op 617/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-13

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy oddala skargę. Przedmiotem...
na rzecz Starosty Opolskiego warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z urządzeniami...

II SA/Op 69/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-22

z dnia 31 października 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1) uchyla zaskarżone postanowienie...
warunków zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia 3 czerwca 2019 r. (data wpływu do organu 7 czerwca 2019 r...

II SA/Op 300/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-22

lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. S. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
z dnia 5 listopada 2015 r., nr [...], o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym stanie...

II SA/Op 465/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 maja 2012 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lutego 2012 r., nr [...], ustalającą na rzecz H. i M. B. warunki zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych...

II SA/Op 10/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-26

o ustalenie warunków zabudowy zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., z tego względu, że taka ostateczna decyzja środowiskowa powinna istnieć już w dniu...
złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, 2. (...) brak w obiegu prawnym ostatecznego rozstrzygnięcia o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań czyni niedopuszczalnym...

II SA/Op 586/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-01-28

stycznia 2022 r. sprawy ze sprzeciwu A Sp. z o.o. w W. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, na działce oznaczonej w ewidencji...

II SA/Op 508/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 2 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Przedmiot skargi wniesionej przez B. G...
Prezydenta Miasta Opole z dnia 7 stycznia 2014 r., nr [...], ustalającej na rzecz B. M. i J. M. warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego z garażem wraz z budową...

II SA/Op 419/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu...
uchylenia decyzji własnej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie części budynku gospodarczego...

II SA/Op 606/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-26

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. warunki zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr a, przy granicy z działkami nr b...
1   Następne >   +2   +5   +10   100