Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Ke 936/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-04-06

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2021 r. [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. zasądza...
. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni...

II SA/Ke 217/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...], ustalającą warunki zabudowy nieruchomości dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania...

II SA/Ke 5/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-22

Odwoławczego z dnia [...] znak. [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. II SA/Ke 5/07, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium...
ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku składowo-rekreacyjnego oraz budynku garażu wraz z urządzeniami budowlanymi, niezbędnymi do użytkowania...

II SA/Ke 132/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-03

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [....] Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania B. S. oraz M. S. - działających w imieniu Fabryki , od decyzji Prezydenta Miasta o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji...

II SA/Ke 795/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...] znak: [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania S. P., uchyliło decyzję Prezydenta Miasta K. Nr [...] z dnia [...] odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej...

II SA/Ke 654/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-15

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. znak: [...] Samorządowe...
. Ś. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (hurtownia artykułów przemysłowych oraz dwa lokale mieszkalne) i parkingu...

II SA/Ke 868/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-13

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy...
decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie, trzech budynków mieszkalnych...

II SA/Ke 749/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
odwołania Z. S. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] w sprawie ustalenia, na wniosek E. K., warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego...

II SA/Ke 723/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia...
: [...] umarzającą postępowanie dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz studni kopanej na działkach nr ewid...

II SA/Ke 749/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-01-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...], Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Wójta Gminy G. z dnia [...] odmawiającą ustalenia warunków zabudowy działek o numerach ewidencyjnych : 619, 618, 617, 616/2, 611, 610 i 609...
1   Następne >   +2   +5   +10   100