Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Go 490/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-08

i M.S., L.W. i S.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
., reprezentowana przez zarząd, Wspólnota Mieszkaniowa wystąpiła do Wójta o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części piwnicy...

II SA/Go 263/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

. [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Powyższa decyzja zapadła w następujących okolicznościach sprawy., Decyzją z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...], wydaną z upoważnienia...
Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu wniosku B.K. oraz M.T., ustalono na działce nr [...] warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:, 1. rozbudowie istniejącego budynku...

II SA/Go 764/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją...
nr [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. znak : [...] Burmistrz ustalił dla J.L. warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę kompleksu warsztatowo - usługowego obsługi samochodów...

II SA/Go 803/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-23

o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterze (przyziemiu...
z dnia [...] grudnia 2008 r. znak: [...] Naczelnik Wydziału Urbanistyki Miasta, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta, ustalił Miastu warunki zabudowy, dla inwestycji...

II SA/Go 416/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2009 r...
warunki zabudowy oraz szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na lokal usługowy - sklep w budynku...

II SA/Go 807/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-05

Mieszkaniowej [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
Miasta, działając, z upoważnienia Prezydenta Miasta, wydał Miastu decyzję (znak: [...]) o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków...

II SA/Go 552/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-06

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2015 r...
. A.N. zwróciła się do Burmistrza Miasta i gminy o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek...

II SA/Go 613/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
na rzecz inwestora - S.N. warunki zabudowy dla terenu inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na warsztat samochodowy...

II SA/Go 538/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-23

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Pismem z dnia [...] sierpnia 2022 r. P.C., reprezentowany...
., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] kwietnia 2022 r., nr [...] ustalającą na rzecz wnioskodawcy: Gminy warunki zabudowy części działki oznaczonej nr ewid...

II SA/Go 846/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-12

. nr [...] o warunkach zabudowy dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr [...]. Decyzja wydana została na podstawie...
nie określono granic terenu objętego wnioskiem., Dalej organ wskazał na treść art. 60 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzyskaniu uzgodnień...
1   Następne >   +2   +5   +10   100