Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Gd 134/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. L.C. i K.C....
w mocy decyzję Burmistrza Gminy z dnia 6 października 2017 r., nr [...], o odmowie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy z dnia 22 maja 2006 r., nr [...]., Zaskarżoną...

II SA/Gd 866/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

. i P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 września 2020 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
r., nr [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zaskarżona decyzja podjęta została w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia 26 listopada 2013...

II SA/Gd 864/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

. i P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 września 2020 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
r., nr [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zaskarżona decyzja podjęta została w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia 12 lutego 2016 r...

II SA/Gd 38/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2019 r. nr [..] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala...
2018 r. wydanej w przedmiocie przeniesienia części decyzji Wójta Gminy z 14 sierpnia 2007 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym stanie sprawy...

II SA/Gd 429/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-24

w z dnia 5 maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. 1. Prezydent Miasta decyzją z 18 maja...
2001 r. ustalił M. S.-T. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na działce nr [[...]] w S. przy ul. M. jednokondygnacyjnego domu jednorodzinnego...

II SA/Gd 196/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 stycznia 2020 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala...
września 2018 r. nr [..] wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z 6 marca 2006 r. nr [..] o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona...

II SA/Gd 39/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy...
sierpnia 2018 r., wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z 14 sierpnia 2007 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym...

II SA/Gd 294/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-20

Odwoławczego z dnia 25 lutego 2020 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. A. wniosła...
z dnia 30 stycznia 2017 r., wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2011 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona...

II SA/Gd 134/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-04

z dnia 3 grudnia 2019 r. Nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. R. J., dalej skarżący...
przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z 20 lutego 2008 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym stanie sprawy:, Na wniosek R. J., Wójt Gminy...

II SA/Gd 3/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
., nr [..], stwierdzającą nieważność decyzji Wójta Gminy z dnia 24 maja 2013 r., nr [..] ustalającą na wniosek skarżącej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100