Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Bd 1117/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
2009 r. nr [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K. ., Do wydania...

II SA/Bd 1111/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
2009 r. nr [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K., Do wydania...

II SA/Bd 1116/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
r., nr [...], w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K., Do wydania...

II SA/Bd 115/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
na wniosek D. C. i A. S. warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę hali magazynowej z częścią administracyjno- biurową, placu składowego i wagi...

II SA/Bd 1072/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11

. Z., M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oddala skargi. Decyzją...
z dnia [...] Wójt Gminy [...], po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego [...] Sp. z o.o. z siedzibą w I. ustalił warunki zabudowy dla zmiany...

II SA/Bd 329/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-12

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. M. K. reprezentowana...
wskazał, iż zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli na podstawie tej decyzji zostało wydane pozwolenie...

II SA/Bd 65/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją...
.), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta M. B. z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...], znak: [...], ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

II SA/Bd 764/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-09

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy oddala skargę. Decyzją...
decyzji Prezydenta M. T. z dnia [...] sierpnia 2015 r., znak: [...] DKx, ustalającej Zakładowi Przerobu Z. C. , S. Spółka Jawna z siedzibą w T. - warunki zabudowy...

II SA/Bd 1115/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-17

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy...
. nr [...] Wójt Gminy O. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na działce nr [...] w miejscowości K., gm. O.., P. wniesionym...

II SA/Bd 738/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2017 r...
. inwestor M. N. wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100