Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Łd 134/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-21

Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 grudnia 2021 r. nr KO.420.164.2021 w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wraz z określeniem zasad podziału nieruchomości nr [...],[...] i [...] w S., gm...

II SA/Łd 71/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę, 2. przyznaje i nakazuje wypłacić...
w Ł. decyzją z dnia [...], nr [...], po rozpatrzeniu odwołania M. M., uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...], nr [...] o odmowie ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Łd 830/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-12

[...] nr [...], [...], [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], nr [...]; 2. zasądza...
Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. ustalającą dla A sp. z o. o. z siedzibą w Ł. przy ul. A 140 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków...

II SA/Łd 437/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-08

roku sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji - oddala skargę. LS...
Przestrzennego w P. z dnia [...] r. znak [...] nr [...] ustalającą, z wniosku B.K.-S., warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych...

II SA/Łd 751/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-07

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy...
rozpatrzenie sprawy, utrzymało w mocy własną decyzją z [...] r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy S. z [...] r. ustalającej warunki zabudowy...

II SA/Łd 511/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

Odwoławczego w Piotrkowie T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę...
. z [...] r. (znak: [...]) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy M. z [...] r. (Nr [...], znak: [...]) o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...

II SA/Łd 261/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-14

warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...]; 2. orzeka, iż zaskarżona decyzja...
[...] roku, nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy., Jak wynika z dokumentów załączonych do akt administracyjnych Prezydent Miasta T., decyzją z dnia [...] roku, po rozpoznaniu wniosku R.S....

II SA/Łd 285/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-07

z dnia 8 lutego 2022 r. nr S.K.O.4150.462.2021 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę. dc Zaskarżoną decyzją z dnia 8 lutego 2022 r...
-VII.1970.2021, o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem nadziemnym, układem...

II SA/Łd 826/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-09

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...] nr [...]w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji., Jak wynika z akt sprawy, ww. decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta Ł., po rozpatrzeniu wniosku Ł. S., ustalił warunki...

II SA/Łd 1167/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-10

, 264/9, 265/3, 266/4, obr. [...]., W toku postępowania ustalono, iż dla zamierzonej inwestycji została wydana decyzja Prezydenta Miasta R. o warunkach zabudowy z dnia...
wymagane uzgodnienia, opracowany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane - zgodnie z warunkami określonymi w ww. decyzji o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100