Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 52/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-04-19

Postanowienie miejskiego inspektora ochrony środowiska działającego z upoważnienia prezydenta miasta o zaopiniowaniu propozycji decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
r. (...) w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie zaopiniowania propozycji decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - skargę...

II SA/Lu 1024/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-10-05

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, odpis z księgi wieczystej świadczący o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt budowlany...
i jest zgodne z ostateczną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Wobec spełnienia przez inwestorkę wymagań określonych w przepisach prawa organ...

II SA/Lu 836/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-10

maja 2002 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie...
decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia 8 marca 2002 r. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji wejścia zewnętrznego ze schodami...

II SA/Lu 672/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-02-24

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, bo postępowanie to nie dotyczy jej interesu prawnego., Skutkiem tego osoba ta nie może być uznaną za zainteresowaną i uprawnioną...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla określonej inwestycji. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta (...) w przedmiocie ustalenia warunków...

II SA/Lu 970/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-17

Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla dwóch obiektów budowlanych obliguje organ administracji do rozpoznania tego wniosku...
. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B.-P., po rozpatrzeniu odwołania Marka Ł., zaskarżoną decyzją...

II SA/Lu 1666/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-11-27

1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zakładu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów /zakład termicznego unieszkodliwiania// powinno nastąpić...
w W.-N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 24 września 2002 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę...

II SA/Lu 190/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-05-17

Celem postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest przesądzenie o zgodności planowanej inwestycji z zapisami miejscowego planu...
w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 3 października 2000 r. w przedmiocie odmowy wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Lu 910/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-16

Jerzego G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia 29 maja 2002 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala...
. od decyzji Prezydenta Miasta Z. z dnia 4 mara 2002 r. (...) ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu...

SA/Lu 2316/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-06-20

W świetle art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/ ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/ ustalenia warunków...

II SA/Lu 625/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-11-21

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 14 marca 2000 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę. Samorządowe...
Dyrektora Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w L. z dnia 30 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania...
1   Następne >   +2   5