Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 1559/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-06-19

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wytycza ogólne podstawowe kierunki projektowanej inwestycji budowlanej, podlegające dalszym szczegółowym...
, a wymagań tych nie można pomijać w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zakładając że należą one do organu wydającego pozwolenie na budowę...

II SA/Ka 2996/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-11

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tego samego obszaru, ale w innych postępowaniach nie stanowi przesłanki do przyjęcia zgodności inwestycji...
. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę Prezydent Miasta B. decyzją z dnia 9 lipca 2003 r.; odmówił ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Ka 2800/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-11-27

Niezgodność zamierzeń inwestycyjnych wynikających z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wniosku o pozwolenie na budowę powinna skutkować...
decyzja o odmowie wydania pozwolenia na budowę /co do inwestycji określonej przedmiotowo inaczej niż w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/. Naczelny Sąd...

II SA/Ka 853/03 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-05-29

Budowa klatki schodowej na zewnątrz istniejącego budynku wymaga uprzedniego uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd...
, że inwestor przełożył należycie sporządzony projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania działki oraz decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Ka 324/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-12-04

Rodzaje inwestycji określone w projekcie budowlanym i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu muszą być tożsame., W postępowaniu o udzielenie pozwolenia...
, iż projektowana inwestycja była zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy M. oraz decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania...

II SA/Ka 3108/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-16

budowlanego również wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a skoro tak, to należy badać jej zgodność z miejscowym planem zagospodarowania...
września 2001 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę. Prezydent Miasta Cz. decyzją z dnia 2 sierpnia 2001 r. odmówił ustalenia...

II SA/Ka 2659/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-12

przedmiot ochrony jest ten sam. Ochrona interesów osób trzecich w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy (...) następuje więc w takim zakresie w jakim sprawa...
sprawy ze skargi Jerzego B. i Anny P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz. z dnia 7 sierpnia 2001 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy...

II SA/Ka 838/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-01-26

K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z 21 kwietnia 1997 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę...
. Decyzją z 10 maja 1996 r. Prezydent Miasta (...) ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, polegającej na budowie ogrodzenia na nieruchomości...

II SA/Ka 277/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-12-06

i ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Alfreda G. na decyzję Wojewody Ś. z dnia 18...
przestrzennego oraz wymaganiami ważnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 18 października 1995 r. (...)., W odwołaniu od decyzji Alfred G. domagał...

II SA/Ka 1842/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-08-17

ze skargi Bogusława Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 30 września 1997 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania...
terenu - oddala skargę. Decyzją z 7 sierpnia 1997 r. (...), wydaną na wniosek Haliny i Kazimierza O., Prezydent Miasta (...) ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania...
1   Następne >   +2   +5   9