Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 2296/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-21

- po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - przedłużenie terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie może sanować braku...
:, Decyzją z dnia 31 lipca 1997 r. Prezydent Miasta G. ustalił na wniosek RB Przedsiębiorstwo Polsko-Amerykańskie spółka z o.o. w G. warunki zabudowy i zagospodarowania...

II SA/GD 30/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-22

W sytuacji, w której istnieją podstawy do przyjęcia, iż decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która ma stanowić podstawę wydania pozwolenia na budowę...
przez uprawniony organ lub sąd, prawidłowości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii...

II SA/Gd 2286/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-12-28

1. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy jest pierwszym etapem w czynnościach administracyjnych zmierzających do realizacji inwestycji w przypadkach, kiedy ustawa 7...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ tak stanowi. Można zatem decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nazwać promesą otwierającą drogę do uzyskania...

II SA/Gd 464/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-25

. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) oraz warunki określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 21.09.1999r. nr [...], wynikającymi z ustaleń miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania...

II SA/Gd 616/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-25

listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) oraz warunki określone w decyzji o warunkach zabudowy...
z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] nr [...], wynikającymi z ustaleń miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania...

II SA/Gd 1913/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-17

Postępowanie dotyczące wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jest pierwszym z etapów procesu inwestycyjnego w budownictwie. Ochrona...
1997 r., którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 1997 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Z nadesłanych...

SA/Gd 1094/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-25

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidziana w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 - art. 42...
to (...) spełnia ona wymogi przewidziane dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określone w art. 42 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym'. W dalszej...

II SA/Gd 686/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-10-05

numerami 418/55 i 429/17. Do wniosku tego dołączył decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 7 lipca 1997 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
projektowej do stanu zgodnego z treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 7 lipca 1997 r. poprzez ograniczenie liczby kondygnacji projektowanego...

II SA/Gd 1240/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-10-02

robót oraz dotychczasowego poziomu terenu powodować będzie naruszenie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Dotyczyło to przekroczenia linii...
na dzień 01 grudnia 2000 r. Zgodę na przesunięcie terminu oparto o zamiar inwestora opracowania kompletnej dokumentacji zamiennej, spełniającej warunki zabudowy...

II SA/Gd 1794/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-02-07

1998 r. stwierdzającą nieważność decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta G. z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania...
z upoważnienia Prezydenta Miasta G. a dotycząca warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczna z planem zagospodarowania przestrzennego miasta G...
1   Następne >   +2   +5   10