Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 697/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-01

w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu wniosku A. M. i P. M. (dalej jako skarżący...
w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej/bliźniaczej wraz z układem...

II OZ 130/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-09

ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r., sygn. akt II SA/Bk 788/20...
Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2020 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie...

II OPS 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-18

stwierdzenia zgodności z prawem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2005 roku na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego...
.): 'czy na postanowienie wojewody w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...

II OZ 728/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-13

2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz...
, na wniosek B.C. warunki zabudowy dla inwestycji mającej polegać na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, miejscami postojowymi i zjazdem...

II OZ 750/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-13

/426/2434/80/2021 w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu wniosku M. P. (dalej...
., nr SKO.II/426/2434/80/2021 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie...

II OZ 479/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wspólnota...
., nr [...] i przekazującą do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji sprawę dotyczącą odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

II OZ 1245/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 4 września 2018 r., sygn. akt IV SA...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II SA/Łd 880/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-01-28

G. J. i T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu p o s t a n...
., ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej wraz z budynkiem usługowo - handlowym, przyłączem wodociągowym, przyłączem...

II SA/Łd 881/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-01-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia umorzyć postępowanie...
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lodzi Decyzją z dnia [...], Nr [...] (znak [...]), Wójt Gminy P., po rozpatrzeniu wniosku J. i M. K., ustalił warunki zabudowy...

II OZ 479/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2010 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie Wspólnota...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na działce o numerze...
1   Następne >   +2   +5   +10   100