Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 2/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

nie może realizować celów statutowych, gdyż wstrzymano wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu członkom Spółdzielni, co uniemożliwia uzyskanie decyzji...
warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 103 poz. 446/ i stanowiły podstawę podjęcia...