Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

P 6/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-04-20

, jak też co do tego, iż przepis art. 85 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. nie spełnia tych warunków, przez co pozostaje w sprzeczności z art. 1 Konstytucji RP. Mylący...
administracji terminu zabudowy działki w grę wchodzą skutki przewidziane w art. 85 ust. 2., W sferze prawa cywilnego - ograniczenia te wyłączają natomiast swobodę korzystania...

K 18/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-01-09

wieczystego gruntu i o przeniesienie własności zabudowań, i to na wybitnie preferencyjnych warunkach finansowych - każdej osoby prawnej, która dokonała zabudowy gruntu...
i przestrzeganiu instytucjonalnych warunków wszechstronnego rozważenia zgłaszanych propozycji legislacyjnych zanim staną się one obowiązującym prawem., Ubocznie należy zauważyć...

K 9/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-01-31

pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia - są niezgodne z art. 1 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy...
, może być - pod określonymi warunkami - ograniczana /zob. orzeczenia w sprawach K 6/89 - OTK 1989 poz. 7 oraz K 7/92 - OTK 1993 cz. I poz. 7/., Zróżnicowanie w danym przypadku...