Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

I SA 1796/82 - Wyrok NSA z 1983-03-30

tego zarządzenia, uznając zabudowę śródmiejską za odpowiadającą szczególnym warunkom lokalnym, o jakich mowa w tym przepisie, i kierując się względami nasłonecznienia...
urbanistycznych dla zabudowy w miastach. wypada także wskazać, że rozporządzenie to wydane jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego i obejmuje tylko warunki...

I SA 1513/82 - Wyrok NSA z 1983-03-25

./ można mówić jedynie wtedy, gdy naruszone są w tym względzie konkretne przepisy, warunki techniczne lub normy obowiązujące w budownictwie. Naczelny Sąd Administracyjny...
/. , Decyzją z dnia 24 września 1982 r. nr BPP.NB-601/6/68/82 Wojewoda Lubelski uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej szczegółowych warunków lokalizacji garażu...