Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II OSK 2263/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji 1...
Trybunalskim z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...], w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji., Wyrok ten został wydany...

II SA/Po 116/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-05

na wniosek J. M. postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr [...] w P...
o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących działek położonych w S. o nr ewid...

II OSK 1952/11 - Wyrok NSA z 2012-12-12

nieważność decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] lipca 2006 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: budowa dziesięciu budynków mieszkalnych...
tego nie uczynił, to decyzja ustalająca warunki zabudowy została wydana z rażącym naruszeniem art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 38 ust...

II SA/Kr 826/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-10

. nr: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu l...
. [...]) Burmistrz B. decyzją z dnia 11 czerwca 2015 r. znak: [...] ustalił warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę trzech budynków...

II SA/Bk 474/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-07-16

., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia w ramach wznowionego postępowania ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1. oddala skargę; 2. przyznaje radcy prawnemu M. S. od Skarbu...
ostatecznej decyzji nr [...] z [...] listopada 2006 r. wydanej na rzecz inwestora 'R. D. [...]' Sp. z o.o. w B. ustalającej warunki zabudowy inwestycji polegającej na budowie...

II OSK 203/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

ze skargi T. K., M. P., M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę...
decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok ten został wydany w następujących okolicznościach faktycznych, i prawnych sprawy:, Wnioskiem z dnia 9 maja 2011r. skarżący, powołując...

II SA/Kr 1503/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-22

postanowieniem z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta K, Nr [...] z dnia 21 listopada 2007 r. ustalającą warunki zabudowy...
nr [...] na której przewidziano realizację przedmiotowej inwestycji. Wydając decyzję ustalającą warunki zabudowy organ całkowicie zignorował fakt, że planowana inwestycja...

II SA/Po 670/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-28

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2012r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy; oddala skargę...
. nr [...] ([...]) o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury technicznej dla Obsługi Centrum Handlowego 'M...

II SA/Kr 462/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-05

warunków zabudowy skargę oddala. 1., Prezydent Miasta K. decyzją z 22.03.2013 r. (znak: [...]) ustalił dla [...] sp. z o.o. w K. warunki zabudowy zamierzenia inwestycyjnego...
wznowienia postępowania Wspólnota wskazała art. 145 par. 1 pkt 4 kpa. Podawała, że nie uczestniczyła w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy, gdyż nie została...

II SA/Bk 765/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2024-01-25

ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę Decyzja z dnia 12 grudnia 2022 r. nr RIR.6730.20.2022 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie (dalej: 'Wójt...
') ustalił na rzecz W.M. warunki zabudowy na budowę czterech silosów na materiały sypkie, podajnika kubełkowego do transportu ziarna, wagi samochodowej wraz z niezbędną...
1   Następne >   +2   +5   +10   19