Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SO/Bd 6/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-17

. na przewlekłość prowadzonego przez organ postępowania w sprawie o sygn. [...] o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zakończonego dla [...] domów decyzją z dnia...
, iż jeżeli w maju 2010 r. były gotowe projekty pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy to przeciąganie rozpatrywania nowych wniosków o warunkach zabudowy poza [...].12.2010 r...

II SO/Bd 5/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-17

jego skargi z dnia[...].03.2014 r. na przewlekłość prowadzonego przez organ postępowania w sprawie o sygn. [...] o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zakończonego...
udowadniają jego tezę, iż jeżeli w[...] 2010 r. były gotowe projekty pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy to przeciąganie rozpatrywania nowych wniosków o warunkach...

II SA/Gd 432/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-25

czynności i wydania decyzji o warunkach zabudowy. Skarżąca podkreśliła, że skierowane do Prezydenta Miasta wezwanie do podjęcia czynności z 12 kwietnia 2012 r...
decyzji o warunkach zabudowy do dnia 24 maja 2013 r., co jest sprzeczne z prawomocnym wyrokiem., W odpowiedzi na powyższy wniosek Prezydent Miasta wniósł o jego oddalenie...

II SA/Łd 927/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-03

II SA/Łd 911/08 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, 2. zasądza od Prezydenta Miasta Ł. na rzecz skarżącego J. R. kwotę 457 (czterysta...
/Łd 911/08 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji., Uzasadniając wniosek skarżący wskazał, iż pismem z dnia 25 maja 2009 r. wystąpił do organu...

II SO/Op 13/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-03

Burmistrzowi Prudnika za nie przekazanie do Sądu skargi na przewlekłość w sprawie warunków zabudowy terenu postanawia : 1) umorzyć postępowanie, 2) zwrócić skarżącemu L...
w przedmiocie warunków zabudowy terenu. W uzasadnieniu dowodził, że w dniu 18 maja 2011 r. złożył w organie skargę datowaną na dzień 18 maja 2011 r., a adresowaną...

IV SO/Po 11/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-20

. Stankowski Pismem z dnia 26 maja 2009 r. P. S.A. z siedzibą w W. wniosło skargę na bezczynność Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
(dotyczących bezczynności w zakresie wydania warunków zabudowy działki nr [...] w B. oraz bezczynności w zakresie wydania warunków zabudowy działki nr [...] w B.) zarządzono...

II SO/Łd 3/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-23

Prezydenta Miasta R. grzywną za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu...
Miasta R. oświadczył, iż skarga M. A. na bezczynność w przedmiocie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie została przekazana...

II OZ 516/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

sprawy o stwierdzenie nieważność decyzji w postępowaniu o ustaleniu warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2009 r. Wojewódzki...
nieważności decyzji Burmistrza Krotoszyna z dnia [...] listopada 2005 r. o warunkach zabudowy. W ustawowym terminie trzydziestu dni SKO w Kaliszu przekazało tylko skargę...

II OSK 11/14 - Wyrok NSA z 2014-07-29

sprawy., I. P. wnioskiem z dnia 19 lutego 2007 r. zwróciła się do Prezydenta Miasta W. o ustalenie warunków zabudowy dla działki nr [...] położonej w W. przy ul...
Miasta W., stwierdzając, że uchylenie tych postanowień, którymi zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy, powoduje, że postępowanie...

II SA/Op 74/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-09

Burmistrzowi Nysy grzywny za niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność w sprawie warunków zabudowy terenu oddala skargę. M. i W. S. wnieśli skargę...
. o ustalenie warunków zabudowy, jednakże do dnia skargi decyzja administracyjna, zgodna z dokonaną w uzasadnieniu ww. wyroku oceną prawną i wskazaniami co do dalszego...
1   Następne >   +2   +5   8