Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

IV SA/Wa 440/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-19

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Przedmiotem...
w [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] kwietnia 2019 r. odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn...

IV SA/Wa 1165/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Przedmiotem skargi...
I instancji') z dnia [...] lipca 2019 r., znak: [...] odmawiająca uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz K. L. oraz L. L., dla inwestycji polegającej...

VII SA/Wa 1084/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę 1. Wójt Gminy L. przy piśmie z [...] sierpnia 2020 r...
. przedłożył Dyrektorowi PGW Wody Polskie RZGW w B. projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynu na paszę na terenie...

II SA/Wr 55/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

przez ten organ wywód dotyczył bezskutecznego usunięcia przez spółkę braków w przedłożonej dokumentacji projektowej, w tym dostarczenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy...
nowej decyzji o warunkach zabudowy potwierdza postanowienie WSA z 02.02.2018 r., sygn. akt II SA/Kr 1633/17. Powołując się na treść art. 20, art. 34 i art. 35 ust. 1 i ust...

II SA/Wr 54/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

nowej decyzji o warunkach zabudowy potwierdza postanowienie WSA z 02.02.2018 r., sygn. akt II SA/Kr 1633/17. Powołując się na treść art. 20, art. 34 i art. 35 ust. 1...
i ust. 3 u.p.b. oraz stwierdziwszy bezskuteczny upływ terminu do przedłożenia żądanej decyzji o warunkach zabudowy, a także pozostałych braków dokumentacji, organ...

IV SA/Wa 2404/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

Polskie z [...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Przedmiotem skargi jest decyzja Prezesa...
., [...] orzekającą o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

VII SA/Wa 130/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-16

[...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r., znak...
przy piśmie znak: [...] z [...] maja 2020 r., wydawanej na wniosek Pana B. P. - odmówił uzgodnienia ww. projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie dotyczącym...

II SA/Gd 105/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-29

decyzja Wójta N. z dnia 9 października 2012 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego o funkcji retencyjnej i rekreacyjnej...
decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 grudnia 2012 r. uchylająca decyzję o warunkach zabudowy z dnia 9 października 2012 r. W związku z tym Starosta zawiesił...

II SA/Wr 459/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę domu...
rozstrzygnięcia podano art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu swojej decyzji organ II instancji podał, że Prezydent W. ustalił warunki zabudowy...

II SAB/Rz 116/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-15

. nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego na działce nr 203/6 w [...]., Zawiadomieniem...
skarżącą do usunięcia braku formalnego wniosku poprzez przedłożenie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działek nr 203/4 i 203/7 w [...], które nie zostały ujęte...
1   Następne >   +2   +5   +10   92