Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

II SA/Ol 142/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-05-18

na postanowienie wskazał organowi I instancji na brak prawnego wymogu przedkładania decyzji o warunkach zabudowy na pomost o parametrach 'na zgłoszenie'. Natomiast organ nie odniósł...
budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Jednocześnie w art. 59 ust. 2 u.p.z.p. wskazano, iż przepis ust. 1...

IV SA/Wa 440/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-19

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Przedmiotem...
w [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] kwietnia 2019 r. odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn...

VII SA/Wa 1726/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-12-07

: 32/KPO/2022 w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Prezes Wód Polskich (dalej jako 'organ' lub 'PWP') postanowieniem z 29 czerwca 2022 r...
') z [...] lipca 2021 r. znak [...] odmawiającą uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego...

II SA/Rz 345/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-02

na działkach nr [...] oraz na części działek nr [...] obr. [...] [...] w [...], dla których warunki zabudowy ustalono decyzją Prezydenta Miasta [...] z 9 grudnia 2020 r...
. nr AR.6730.65.47.2020.MP65., W ocenie organu I instancji, planowana inwestycja narusza ustalenia decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ planowany wylot zlokalizowany...

IV SA/Wa 1165/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Przedmiotem skargi...
I instancji') z dnia [...] lipca 2019 r., znak: [...] odmawiająca uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz K. L. oraz L. L., dla inwestycji polegającej...

VII SA/Wa 1084/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę 1. Wójt Gminy L. przy piśmie z [...] sierpnia 2020 r...
. przedłożył Dyrektorowi PGW Wody Polskie RZGW w B. projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynu na paszę na terenie...

VII SA/Wa 58/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-11

. nr 177/KPO/2022 w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją z 19 października 2022 r., nr 177/KPO/2022...
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w P. (dalej: 'DRZGW') z [...] grudnia 2021 r., znak: [...], odmawiającej uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - utrzymał...

II SA/Wr 55/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

przez ten organ wywód dotyczył bezskutecznego usunięcia przez spółkę braków w przedłożonej dokumentacji projektowej, w tym dostarczenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy...
nowej decyzji o warunkach zabudowy potwierdza postanowienie WSA z 02.02.2018 r., sygn. akt II SA/Kr 1633/17. Powołując się na treść art. 20, art. 34 i art. 35 ust. 1 i ust...

II SA/Wr 54/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

nowej decyzji o warunkach zabudowy potwierdza postanowienie WSA z 02.02.2018 r., sygn. akt II SA/Kr 1633/17. Powołując się na treść art. 20, art. 34 i art. 35 ust. 1...
i ust. 3 u.p.b. oraz stwierdziwszy bezskuteczny upływ terminu do przedłożenia żądanej decyzji o warunkach zabudowy, a także pozostałych braków dokumentacji, organ...

IV SA/Wa 2404/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

Polskie z [...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Przedmiotem skargi jest decyzja Prezesa...
., [...] orzekającą o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100