Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Go 977/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-19

' i przeznaczonego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla działki gruntu Nr [...] nie obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego ani decyzja o warunkach...
podstawy do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku braku planu konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a jej wydanie jest możliwe tylko po spełnieniu...

I SA 2341/99 - Wyrok NSA z 2001-03-20

i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego z dnia 5 lipca 1974 r. (...) o możliwości realizacji inwestycji, oraz decyzją z dnia 18 lutego 1998 r. o ustaleniu warunków zabudowy...

II SA/Wa 1108/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1370...
), jest spełnienie warunków określonych w § 8 ust.1 pkt 2 lit. b-i rozporządzenia oraz posiadanie przez tą jednostkę programów studiów, w tym planów studiów...