Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Ka 737/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-02-09

P., uzyskanym pod warunkiem zabezpieczenia tychże obiektów przed powstaniem szkód górniczych - o wydanie orzeczenia zobowiązującego odpowiednie przedsiębiorstwo górnicze...
przedsiębiorstwa górniczego obowiązkiem ponoszenia kosztów przystosowania terenu pod zabudowę bądź kosztów wynikających z zastosowania szczególnych zabezpieczeń budynków...