Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

III SA/Łd 1291/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

działki nr 55/24 wzdłuż ulicy A od strony działki 55/54 i 55/55 z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy'., W uzasadnieniu...
planu zagospodarowania przestrzennego lub przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy, jak również 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i opiniami...

II SA/Wr 710/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-20

budynków /uwarunkowania techniczne/, co pociąga za sobą: wystąpienie o warunki zabudowy, na które w m. W. oczekuje się minimum ok. 5-7 miesięcy, a nawet dłużej. Po uzyskaniu...
warunków zabudowy należy wykonać dokumentację projektową oraz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na wykonanie robót i realizację, na które oczekuje się ok. 2 miesięcy...

II SA/Bk 49/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

, poz. 717), zgodnie z którym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie...

II OSK 405/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

. 8b na warunki dojazdu pożarowego do istniejącej na tej nieruchomości zabudowy wskazując, że projekt budowlany planowanej inwestycji został uzgodniony w zakresie warunków...
mieszkalnego przy ul. D. 8b, w kontekście planowanej zabudowy działki od strony południowej, nie uległ zmianie w stosunku do warunków określonych w projekcie budowlanym...

II OSK 396/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

południowej do działki przy ul. [...] 8b na warunki dojazdu pożarowego do istniejącej na tej nieruchomości zabudowy wskazując, że projekt budowlany planowanej inwestycji został...
pożarowego do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. [...] 8b, w kontekście planowanej zabudowy działki od strony południowej, nie uległ zmianie w stosunku do warunków...

VII SA/Wa 1313/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

od strony południowej do działki D. na warunki dojazdu pożarowego do istniejącej na tej nieruchomości zabudowy wskazując, że projekt budowlany planowanej inwestycji został...
do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. D., w kontekście planowanej zabudowy działki od strony południowej, nie uległ zmianie w stosunku do warunków określonych...

VII SA/Wa 1284/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

do działki D. [...] na warunki dojazdu pożarowego do istniejącej na tej nieruchomości zabudowy wskazując, że projekt budowlany planowanej inwestycji został uzgodniony...
do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. D. [...], w kontekście planowanej zabudowy działki od strony południowej, nie uległ zmianie w stosunku do warunków określonych...

VII SA/Wa 1283/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

na działce przylegającej od strony południowej do działki przy ul. [...] na warunki dojazdu pożarowego do istniejącej na tej nieruchomości zabudowy wskazując, że projekt...
w sposób rażący przepisów prawa, stanowiący o istotnym wpływie inwestycji na sąsiadująca zabudowę, jak również mającą wpływ na warunki przeciwpożarowej samej inwestycji...

VII SA/Wa 1339/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

pożarowego do istniejącej na tej nieruchomości zabudowy wskazując, że projekt budowlany planowanej inwestycji został uzgodniony w zakresie warunków ochrony...
. (...), w kontekście planowanej zabudowy działki od strony południowej, nie uległ zmianie w stosunku do warunków określonych w projekcie budowlanym, odbiorów technicznych...

II SA/Gd 671/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-06

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422, dalej...
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych) wskazano, że nakazane w pkt 1, 2, 4, 5 i 6 obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podano w przedmiotowym...
1   Następne >   +2   6