Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 34/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych postanawia: wskazać Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe...
w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że Wójt...

II OW 35/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych postanawia: wskazać Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe...
w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że Wójt...

II OW 37/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych postanawia: wskazać Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe...
w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że Wójt...

II OW 38/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych postanawia: wskazać Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe...
w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że Wójt...

II OW 33/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych postanawia: wskazać Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe...
w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że Wójt...

II OW 36/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych postanawia: wskazać Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe...
w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że Wójt...

II OW 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-11

organu właściwego do rozpatrzenia wniosku T. B. o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia...
. o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: rozbudowa o wiatrołap budynku mieszkalnego...

II OW 26/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-23

o warunkach zabudowy - w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych postanawia: wskazać Marszałka Województwa Wielkopolskiego jako organ właściwy...
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) decyzji o warunkach zabudowy, poprzez wskazanie...

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

, że na wniosek K. G. Wójt Gminy Oława wydał decyzję nr [...] ustalającą warunki zabudowy dla budowy siedliska rolniczego na działce rolnej nr [...] obręb M. gmina O. Zdaniem...
. Charakter rolny nieruchomości potwierdza fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz coroczne decyzje o opodatkowaniu tej nieruchomości podatkiem rolnym. Uznał...

II OW 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy...
ustalenia warunków zabudowy. Inspektor Wojewódzki wskazał, że skoro Wójt jest organem właściwym do ustalenia warunków zabudowy, to jeżeli w jego ocenie nie ma możliwości...
1   Następne >   +2   5