Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II OZ 7/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-24

., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 lipca 2005 r. Wojewódzki...

II SA/Bk 500/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-19

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2019r, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...
pomoc doraźna i transport sanitarny, zwanym dalej 'warunkami zawierania i realizacji umów';, 2. Zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14...

II SA/Rz 247/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-27

lub w dni wolne od pracy. Z tego obowiązku nie mogą zwolnić szczególne warunki pracy konkretnej apteki, np. liczba zatrudnionych w niej osób lub kwestia osiąganego...
jest stwierdzenie, że warunki formalne wniesienia skargi zostały skutecznie spełnione, bowiem jako oczywisty przedstawia się interes prawny skarżących, które prowadzą apteki...