Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II GSK 2437/11 - Wyrok NSA z 2013-06-05

wymiany korespondencji. W warunkach możliwości pracy urządzenia [...] wymaganie to nie może być spełnione., Oddalając skargę A. P. w W. na podstawie art. 151 ustawy z dnia...
lotnicze stacje radiowe i stacje naziemne (lotniskowe i lądowisk) pracują w przedziale częstotliwości 117,975-137 MHz. W tych warunkach staje się oczywiste, że stacja...

II GSK 1426/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

czasami niezbędnych dla bezpiecznego podróżowania (dotyczących warunków pogodowych, ruchu na drogach)., Wspomniano już, że w myśl art. 52 k.c. czynność prawna mająca...
na podstawie umów osobom trzecim, to jedynie istnienie umowy, na podstawie której wynajmujący oddaje do używania odbiornik radiowy zamontowany w pojeździe, jest warunkiem...

II GSK 1425/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

ułatwiających i uprzyjemniających jazdę. To także dostęp do informacji czasami niezbędnych dla bezpiecznego podróżowania (dotyczących warunków pogodowych, ruchu na drogach...
, to jedynie istnienie umowy, na podstawie której wynajmujący oddaje do używania odbiornik radiowy, zamontowany w pojeździe, jest warunkiem koniecznym niepodlegania obowiązkowi...