Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Rz 22/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-24

postępowania przez Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu I. stwierdza, że Burmistrz Miasta [....] dopuścił się przewlekłego prowadzenia...
postępowania przez Burmistrza Miasta [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco., Wnioskiem z dnia 14 maja 2015...

II SAB/Bk 119/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-01-20

Burmistrza N. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. zobowiązuje Burmistrza N. do załatwienia wniosku M. K. z dnia [...] kwietnia 2022 r. o ustalenie warunków zabudowy...
Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na bezczynność Burmistrza N. w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Skarga została wywiedziona na tle następujących...

II SAB/Bk 66/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-25

. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. zobowiązuje Wójta Gminy S. do załatwienia wniosku J. P. z dnia 24 października 2000 r. później...
uzupełnionego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - w terminie 30 dni od zwrotu akt administracyjnych; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało...

II SAB/Bd 30/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-14

decyzję o warunkach zabudowy tj. decyzję Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia [...] września 2012 r. W celu udokumentowania, że teren działki nr [...] (objęty decyzją...
o warunkach zabudowy) jest tożsamy z działkami objętymi wnioskiem o pozwolenie, skarżąca złożyła również decyzję podziałową i wykaz zmian gruntowych. Załączona decyzja...

II OSK 2873/12 - Wyrok NSA z 2013-05-08

administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie...
administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wnioskiem złożonym w dniu 9...

II SAB/Po 58/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-05

z siedzibą w O. na bezczynność Inne w przedmiocie warunków zabudowy I. zobowiązuje Inne do załatwienia wniosku skarżącej z dnia [...] sierpnia 2017 roku w terminie dwóch...
'[...]' z siedzibą w O. złożyła do Inne wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w O. na działce...

II SAB/Po 25/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-31

. na przewlekłość Prezydenta Miasta P. w przedmiocie warunków zabudowy I. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, II. stwierdza...
: 'Inwestor', lub 'Skarżąca') wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta P. o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla jednorodzinnych domów...

IV SAB/Po 190/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-14

Tarnowo Podgórne w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę S. W. (dalej: 'skarżący') pismem z 08.11.2018r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
warunków zabudowy. Decyzją z dnia 24.05.2013 r. Wójt Gminy T. Podgórne rozpatrzył wniosek wydając decyzję odmowną., Skarżący wskazał, że zażalenie na bezczynność zostało...

II OSK 927/13 - Wyrok NSA z 2013-04-26

z siedzibą w Warszawie na przewlekłość postępowania Burmistrza Czyżewa w sprawie z wniosku [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. z dnia 5 grudnia 2011 r. o ustalenie warunków zabudowy...
administracyjnego w sprawie z wniosku spółki złożonego w dniu 5 grudnia 2011 r. o ustalenie warunków zabudowy dla budowy elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW wraz...

II OSK 924/13 - Wyrok NSA z 2013-04-26

warunków zabudowy w pkt. 1. stwierdził prowadzenie postępowania w sprawie w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa; w pkt. 2. wymierzył Burmistrzowi Czyżewa...
postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku spółki złożonego w dniu 16 grudnia 2011 r. o ustalenie warunków zabudowy dla budowy elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   34