Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Skarżony

OPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

będą interesu prawnego gminy, np. w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, czy w sprawach dotyczących zameldowania. Istnieją jednak kategorie spraw...
zasady prawdy obiektywnej i zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. W warunkach rozpoznawanej sprawy ten aspekt jest wyraźniejszy, gdy zważy...